Český výrobce nabízí práci z domova

Dlouho jsme přemýšleli o tom, jakým způsobem skloubit všechny naše požadavky na moderní způsob práce s nabídkou na trhu práce .

 

Vše se zrodilo čistě náhodou, z  požadavku   společnosti   BALUSTRÁDY  PRAHA  s.r.o. na zvýšení prodeje a rozsáhlejší  reklamy.

Tím vznikl první e-shop.

Uvědomili jsme si, že stejně jako my, kteří hledáme moderní způsob práce, bez zbytečného dojíždění, stresu , s touhou  být svým vlastním šéfem a vydělat peníze NAVÍC bez omezení současného zaměstnání,  stejně jako mít volnou pracovní dobu nás přivedlo na myšlenku, jakým způsobem se dál rozvíjet.

Tím se vlastně firma BALUSTRÁDY PRAHA stala naším patronem v tomto projektu práce z domova.

Vzhledem k tomu, že současný trh práce je značně omezen pro všechny věkové skupiny , jako jsou lidé nad 50 let, pro něž  je důvodem stáří,  pro lidi 25 let a méně pro změnu nedostatek zkušeností a pro lidi středního věku je to třeba nedostatečné vzdělání v jazycích. Zkrátka vždy se najde nějaký důvod,  proč to nejde.

Na druhou stranu jsme si uvědomily  že na našem trhu je spousta českých výrobců, kteří  mají buď minimální podporu jak od státu tak EU, v horším případě vůbec žádnou.  Z tohoto důvodu jsme se rozhodli pro oslovení několika českých výrobců s nabídkou zvýšení prodeje bez navýšení jejich nákladů.

A tak vznikl projekt práce řízené z domova s českými výrobci pod záštitou společnosti BALUSTRÁDY PRAHA s.r.o.  .